Макаренко А. С. про мету виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто засоби виховання А. С. Макаренка. Теорія вчення про колектив вважається вагомим доробком у світовій педагогічній думці. Одним із основних положень цієї теорії слід виокремити, що реалізація виховного потенціалу будь-якої діяльності можлива лише в колективі. The article considers the means of education А. S. Makarenko. The theory of the doctrine of the collective is considered a significant achievement in the world pedagogical thought. One of the main provisions of this theory should be highlighted that the realization of the educational potential of any activity is possible only in a team.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Макаренко А. С., pedagogical heritage, pedagogical ideas, A. S. Makarenko
Цитування
Бондаренко Є. Макаренко А. С. про мету виховання / Є. Бондаренко, В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. Собченко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 23–25.