Вербалізатори категорії "щастя" у творах Василя Мисика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у даній статті було проаналізовано мовні засоби вербалізації поняття «щастя» у художньому просторі Василя Мисика. Василь Мисик використовує різноманітні мовні засоби для вербалізації категорії «щастя», яка асоціюється в одної людини як почуття задоволення, в іншої особи – як справжнє кохання, у третьої асоціюється з успіхом та вдачею, у четвертої з гарним настроєм і посмішкою, а у п’ятої з добробутом та достатком. Автором в данной статье были проанализированы языковые средства вербализации понятия «счастье» в художественном пространстве Василия Мисика. Василий Мисик использует разнообразные языковые средства для вербализации категории «счастья», которая ассоциируется у одного человека как чувство удовлетворения, у другого – как настоящая любовь, у третьей ассоциируется с успехом и удачей, у четвертого с хорошим настроением и улыбкой, а у пятого с благополучием и достатком. In this article, the author analyzes the linguistic means of verbalizing the concept of "happiness" in the artistic space of Vasyl Mysyk. Vasiliy Misik uses a variety of linguistic means to verbalise the category of "happiness", which one person associates with a sense of satisfaction, another with true love, a third with success and morality, a fourth with good humour and a smile, and a fifth with prosperity and affluence.
Опис
Ключові слова
концепт щастя, лексема щастя, Мисик В., концепт счастье, лексема счастья, Мисик В., concept happiness, lexeme of happiness, Misik V.
Цитування
Валенко А. М. Вербалізатори категорії "щастя" у творах Василя Мисика / А. М. Валенко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 12–15.