Громадянська освіта як фундамент багатовекторності освітнього процесу в межах Болонської системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
Розглянуто місце і роль суспільних дисциплін в системі сучасної української освіти. Наголошується, що громадянська освіта узагальнює знання суспільних наук, формує загальноукраїнську ідентичність, сприяє громадянській консолідації, виступає інструментом підтримки суспільної злагоди та стабільності держави, розвиває компетентності щодо соціалізації молоді в демократичному суспільстві. Обґрунтовується, що розвиток освіти, створення наукового та інтелектуального потенціалу, формування свідомого покоління висококваліфікованих фахівців — є провідними тенденціями сучасного українського суспільства, що відповідає пріоритетам організації Єдиного європейського освітнього простору в межах Болонського процесу. The reform of the Ukrainian education system began in 2005, when Ukraine joined to Bolonga of process. Basic directions of reform of education provided for: three levels of the higher education system (bachelor, master and doctor of sciences); ЄСТS academic transfer credits; European supplement to the diploma; mobility of students, teachers and scientists; creation of single. European research space, quality control of higher education, etc. Ukraine actively implemented the components of the Bologna process. The national traditionsьof Ukrainian education were preserved. The years of reform gave results. Ukrainian education is developing according to European trends. As in European universities, social disciplines are taught in higher educational institutions of Ukraine. In recent years, the teaching of the Civic Education course has become particularly relevant. This is an integrative course. It includes topics from jurisprudence, political science, cultural studies and other social disciplines. Civic education forms an image of society and is aimed at the formation of civic competences. Civic education contributes to the socialization and national-patriotic upbringing of students. In the conditions of war, the main task of educational policy is the formation of national social and state values in youth as the ideological basis of Ukrainian civic identity. This is the foundation of the consolidation of Ukrainian society, which will lead to the sustainable development of the state. In the future, the intellectual and scientific potential of Ukraine will determine the development of Ukrainian education and society as a whole along the path of European integration.
Опис
Ключові слова
освіта, громадянин, громадянська освіта, компетентність, суспільні дисципліни, Болонський процес, education, citizenship, civil education, competence, social disciplines, Bolonga proces
Цитування
Олійник О. М. Громадянська освіта як фундамент багатовекторності освітнього процесу в межах Болонської системи / О. М. Олійник, О. М. Солошенко // Новий колегіум. – 2023. – № 1–2 (110). – С. 86–92.