Символізм простору в автобіографічній повісті Джанет Вінтерсон «Крім апельсинів, є й інші фрукти» (“Oranges Are not the Only Fruit”)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена дослідженню структури художнього простору в автобіографічній повісті Джанет Вінтерсон «Крім апельсинів, є й інші фрукти». Виокремлюються домінантні просторові моделі, схарактеризовується їхній символізм. Встановлюється взаємозв’язок динаміки просторових відносин та моделювання образу головної героїні. The article deals with the investigation of the structure of the artistic space in the novel by Jeanette Winterson “Oranges Are Not the Only Fruit”. The dominant spatial models have been singled out, their symbolism has been characterized. The relationship between the dynamics of spatial relations and the modeling of the image of the main character has been established.
Опис
Ключові слова
категорія художнього простору, просторові відносини, вставний наратив, Вінтерсон Дж., the category of artistic space, spatial relations, inserted narrative, Winterson J.
Цитування
Климець І. Символізм простору в автобіографічній повісті Джанет Вінтерсон «Крім апельсинів, є й інші фрукти» (“Oranges Are not the Only Fruit”) / І. Климець // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 139–142.