ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович
Анотація
Сучасні мережеві технології дозволяють використовувати інформаційний простір, що швидко розвивається, для отримання додаткової інформації і зробити його частиною освітнього процесу. Нинішні студенти мають досить гарні навички по роботі з сучасною технікою, програмним забезпеченням та роботі в мережі Інтернет, що сприяло швидкому переходу до дистанційної форми навчання як в умовах пандемії COVID-19, так й в умовах введення воєнного стану. Modern network technologies make it possible to use the rapidly developing information space to obtain additional information and make it part of the educational process. Current students have quite good skills in working with modern technology, software and working on the Internet, which contributed to the rapid transition to distance education both in the conditions of the COVID-19 pandemic and in the conditions of the introduction of martial law.
Опис
Ключові слова
освітній процес, дистанційне навчання, університет, educational process, distance education, university
Цитування
Агаркова Н. Досвід організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди / Н. Агаркова // Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 27–28 жовт. 2022. – Одеса, 2022. – C. 86–89.