Psychological bases of using vocabulary connected with superstitions and socisal taboos

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Superstitions are also known as «folk beliefs». Most people have superstitious beliefs and practices of one kind or another, based on their cultural background. Забобони також відомі як «народні вірування». Більшість людей мають забобонні вірування та практики того чи іншого виду, виходячи зі свого культурного походження. Суеверия также известны как «народные верования». У большинства людей есть суеверные убеждения и практики того или иного рода, основанные на их культурном происхождении.
Опис
Ключові слова
psychological basics, vocabulary, prejudices, social taboo, student work, психологічні основи, лексика, забобони, соціальне табу, студентські роботи, психологические основы, лексика, предрассудки, социальное табу, студенческие работы
Цитування
Hrianyk D. Psychological bases of using vocabulary connected with superstitions and socisal taboos / D. Hrianyk // Сучасні тенденції в дослідженнях молодих науковців:матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. студ., Харків, 16 трав. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 69–71.