Формування управлінської культури керівника закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито сутність понять «культура» та «управлінська культура»; з’ясовано шляхи підвищення рівня управлінської культури керівника; на основі аналізу управлінської культури керівника базового закладу освіти розроблено комплексно-цільову програму з її удосконалення, проведено експертизу та надано рекомендації щодо сприятливих умов для її реалізації. The essence of the concepts "culture" and "management culture" is revealed in the work; ways to increase the level of managerial culture of the leader are clarified ; on the basis of the analysis of managerial culture of the head of the basic educational institution the complex-target program on its improvement is developed, examination is carried out and recommendations concerning favorable conditions for its realization are given.
Опис
Ключові слова
заклад освіти, управління, керівник, культура, управлінська культура, educational institution, management, head, culture, managerial culture
Цитування
Ястребов О. О. Формування управлінської культури керівника закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / О. О. Ястребов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції