ФОРМУВАННЯ ДОВІЛЬНОЇ УВАГИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено результати експериментального дослідження рівня сформованості довільної уваги, як чинника формування навички письма у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення. Описано методики дослідження уваги та запропоновано корекційно-розвиваючі вправи, які спрямовані на розвиток довільної уваги молодших школярів із порушеннями писемного мовлення. В статье представлены результаты экспериментального исследования уровня сформированности произвольного внимания, как фактора формирования навыка письма у младших школьников с нарушениями письменной речи. Описаны методики исследования внимания и предложены коррекционно-развивающие упражнения, направленные на развитие произвольного внимания младших школьников с нарушениями письменной речи. The article presents the results of an experimental study level of formation of arbitrary attention as a factor in the formation of writing skills in junior students with speech disorders. Methods are described attention studies and proposed correctional and developmental exercises that aimed at developing the arbitrary attention of younger students with disabilities written speech.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, писемне мовлення, довільна увага, магістерські роботи, младшие школьники, письменная речь, произвольное внимание, магистерские работы, junior high school students, written speech, arbitrary attention, master's work
Цитування
Комкова О. М. Формування довільної уваги у молодших школярів із порушеннями писемного мовлення / О. М. Комкова // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 167–174.