Управління професійним самовдосконаленням керівника системи охорони здоров’я

dc.contributor.authorТрубчанінова, О. О.
dc.date.accessioned2023-02-02T10:15:35Z
dc.date.available2023-02-02T10:15:35Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ дослідженні розкрито теоретичні засади управління професійним самовдосконаленням керівника системи охорони здоров’я. Упорядковано комплекс методик діагностування управління професійним самовдосконаленням, розроблено комплексно-цільову програму, яку можна використати для розробляння варіативних програм управлінської діяльності, ураховуючи індивідуальні особливості керівника. The study revealed the theoretical principles of managing the professional self-improvement of the head of the health care system. A set of methods for diagnosing the management of professional self-improvement has been organized, a comprehensive and targeted program has been developed, which can be used to develop variable programs of management activities, taking into account the individual characteristics of the manager.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубчанінова О. О. Управління професійним самовдосконаленням керівника системи охорони здоров’я : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. О. Трубчанінова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 58 с. : табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9820
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectуправлінняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійне самовдосконаленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомплексно-цільова програмаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкерівник системи охорони здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectmanagementuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional self-improvementuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomprehensive and targeted programuk_UA.UTF-8
dc.subjecthead of the health care systemuk_UA.UTF-8
dc.titleУправління професійним самовдосконаленням керівника системи охорони здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeManagement of Professional Self-Improvement of the Healthcare System Headuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції