НАПРЯМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто напрями психолого-педагогічної підтримки здобувачів загальної середньої освіти під час воєнного стану. Зроблено висновок, що психолого-педагогічна підтримка здобувачів загальної середньої освіти під час воєнного стану є дуже важливою та необхідною. За таких умов учні потребують особливої уваги та підтримки з боку шкільного персоналу, що має включати безпеку, оптимальний графік освітнього процесу, психологічну й медичну підтримку. Зазначено, що забезпечення безпеки та підтримки учнів є основним та необхідним завданням шкільного персоналу під час воєнного стану. The publication deals with the directions of psychological and pedagogical support for general secondary education students during martial law. It is concluded that psychological and pedagogical support for general secondary education students during martial law is very important and necessary. Under such conditions, students need special attention and support from school staff, which should include safety, an optimal schedule of the educational process, psychological and medical support. It is noted that ensuring the safety and support of students is the main and necessary task of school personnel during martial law.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічна підтримка, забезпечення безпеки, воєнний стан, psychological and pedagogical support, security, martial law
Цитування
Собченко Т. М. Напрями психолого-педагогічної підтримки здобувачів загальної середньої освіти під час воєнного стану / Т. М. Собченко, К. Ю. Мороз // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 972–974.