ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто використання дидактичних ігр для розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення. У зв'язному мовленні реалізується основна функція мовлення – комунікативна. Спілкування з однолітками та дорослими здійснюється саме за допомогою зв'язного мовлення. У зв'язному мовленні найяскравіше виступає взаємозв'язок розумового та мовленнєвого розвитку. The publication considers the use of didactic games for the development of coherent speech of senior preschool children with general underdevelopment of speech. In connected speech, the main function of speech is realised – communicative. Communication with peers and adults is carried out through connected speech. In connected speech, the most striking features are The interconnection of mental and speech development.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, порушення мовлення, розвиток зв'язного мовлення, діти старшого дошкільного віку, didactic games, speech impairment, development of coherent speech, children of senior preschool age
Цитування
Потапчук М. М. Дидактичні ігри для розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення / М. М. Потапчук // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 136–138.