ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Г. ХОТКЕВИЧА У ХАРКОВІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Досліджуючи питання розвитку традиційної культури в умовах глобалізації доречно вернутися до історичного досвіду кінця ХІХ - початку ХХ ст. Цей період виявився плідним для розвитку української національної культури, залишив по собі низку видатних талановитих діячів та багату творчу спадщину. Г. Хоткевич (1877-1938 рр.) - видатна особистість історії української культури, гордість м. Харкова. Ідеї Г. Хоткевича сьогодні не втратили своєї актуальності, його просвітницький досвід є прикладом для сучасних фахівців та аматорів, які працюють над питаннями дослідження, збереження, розвитку і популяризації національної культури в умовах глобалізації. Исследуя вопросы развития традиционной культуры в условиях глобализации уместно обратиться к историческому опыту конца XIX - начала ХХ века. Этот период оказался плодотворным для развития украинской национальной культуры, оставил после себя ряд выдающихся талантливых деятелей и богатое творческое наследие. И. Хоткевич (1877-1938 гг.) - выдающаяся личность в истории украинской культуры, гордость г. Харькова. Идеи И. Хоткевича сегодня не потеряли своей актуальности, его просветительский опыт является примером для современных специалистов и любителей, которые работают над вопросами исследования, сохранения, развития и популяризации национальной культуры в условиях глобализации.
Опис
Ключові слова
історія української культури, Г. Хоткевич, просвітницька діяльність, история украинской культуры, просветительская деятельность, history of Ukrainian culture, G. Khotkevich, educational activities, И. Хоткевич
Цитування
Роман Н. М. Просвітницька діяльність Г. Хоткевича у Харкові наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 215–218.