ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇЇ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу наукової літератури в статті визначено поняття «професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва у центрах соціальнопсихологічної реабілітації дітей». Проаналізовано сучасний стан підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі в цьому напрямі у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, запропоновано шляхи удосконалення її якості. Based on the analysis of scientific literature, the article defines the concept of «professional training of future social workers for the social education of teenagers by means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children». The current state of training of future specialists in the social field in this direction at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University is analyzed, and ways to improve its quality are proposed.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, підліток, центр соціально-психологічної реабілітації дітей, театральне мистецтво, професійна підготовка, social education, teenager, center of social and psychological rehabilitation of children, theatrical art, professional training
Цитування
Якимович Д. Д. Підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей / Д. Д. Якимович, І. О. Шеплякова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 100–104.