Система неформальної освіти в державі Ізраїль

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Присвячено питанням особливості функціонування системи неформальної освіти в державі Ізраїль, яка є невід’ємною складовою як загальної системи надання освіти в країні (середньої та вищої), так і виконує більш традиційні функції (задоволення інтересу, отримання нових знань та професійних навичок, підвищення кваліфікації та перекваліфікація тощо). Підіймаються як загальні питання функціонування системи ізраїльської неформальної освіти (концепція, принципи, форми), так і наведено конкретні приклади напрямів роботи системи неформальної освіти в Державі Ізраїль. This article focuses on issues deal with the system of informal (non-formal) education in modern Israel, that is an integral part of a general system of education in the country (secondary and higher), as well as performs more traditional functions (satisfaction of interest, gaining new and extra knowledge and skills, professional training and retraining, etc.). The paper mounts general issues deal with the Israel system of non-formal education profess (concept, principles, forms) as well as provides specific examples of areas and directions of non-formal education system`s practical work in Israel.
Опис
Ключові слова
держава Ізраїль, неформальна освіта, формальна освіта, освіта дорослих, освіта впродовж життя, State of Israel, informal education, formal education, adult education, life-long education
Цитування
Компанієць О. В. Система неформальної освіти в державі Ізраїль / О. В. Компанієць // Новий колегіум. – 2017. – № 2 (88). – С. 54–57.