Соціально-педагогічна діяльність з розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована cоціально-педагогічна діяльність з розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ. Обоснована cоциально-педагогическая деятельность по развитию социальной активности будущих социальных педагогов в вузе.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна активність, майбутні соціальні педагоги, вищі навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, социальная активность, будущие социальные педагоги, высшие учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, social activity, future social educators, higher educational establishments, student work
Цитування
Лісанюк А. О. Соціально-педагогічна діяльність з розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ / А. О. Лісанюк // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 105.