Читацький портрет сучасного першокурсника

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було досліджено читацький портрет сучасного першокурсника. В данной статье автором было исследовано читательский портрет современного первокурсника. In this article, the author examined the reader's portrait of a modern freshman.
Опис
Ключові слова
читацький кругозір, першокурсники, студентські роботи, читательский кругозор, первокурсники, студенческие работы, reading horizon, freshmen, student works
Цитування
Стасенко Н. Читацький портрет сучасного першокурсника / Н. Стасенко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 67.