Фарах Пехлеві : вплив шахбану на зміну статусу жінки в Іранському суспільстві 60-х –70-х рр. ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
Автором було проаналізовао вплив Фарах Пехлеві на соціальний статус іранських жінок у 60-х –70-х рр. ХХ ст. Автором было проанализовао влияние Фарах Пехлеви на социальный статус иранских женщин в 60-х -70-х гг. ХХ в. The author analyzed the influence of Farah Pahlavi on the social status of Iranian women in the 60s-70s. XX century.
Опис
Ключові слова
Фарах Пехлеві, шахбан, жінки, Іранське суспільство, студентські роботи, Фарах Пехлеви, шахбан, женщины, Иранское общество, студенческие работы, Farah Pahlavi, shahban, women, Iranian society, student work
Цитування
Козорєва Ю. О. Фарах Пехлеві : вплив шахбану на зміну статусу жінки в Іранському суспільстві 60-х –70-х рр. ХХ ст. / Ю. О. Козорєва // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 29–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 258–261.