ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБОМ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність поняття «пізнавальний інтерес», визначено структуру та класифікацію дидактичних ігор, їх особливості у навчанні молодших школярів. Представлено результати дослідницької роботи з перевірки ефективності використання формування пізнавальних інтересів у молодших школярів засобом дидактичних ігор. Виявлено, що використання дидактичних ігор робить уроки більш цікавими та мотивуючими. Запропоновано з метою формування пізнавальних інтересів молодших школярів комплекс дидактичних ігор з різних предметів, для застосовування під час різних етапів уроку. In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the essence of the concept of "cognitive interest" was revealed, the structure and classification of didactic games, their features in the education of younger schoolchildren were determined. The results of the research work on the effectiveness of the use of didactic games in the formation of cognitive interests in younger schoolchildren are presented. It was found that the use of didactic games makes lessons more interesting and motivating. A set of didactic games on various subjects, for use during different stages of the lesson, is proposed for the purpose of forming the cognitive interests of younger schoolchildren.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, пізнавальний інтерес,, молодші школярі, освітній процес, початкова школа, didactic games, cognitive interest, younger schoolchildren, educational process, primary school
Цитування
Батура Ю. В. Формування пізнавального інтересу молодших школярів засобом дидактичних ігор : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Ю. В. Батура ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 75 с.
Колекції