Розвиток умінь учителів адаптувати й модифікувати навчальні матеріали відповідно до особливих освітніх потреб школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
Визначено, що надання додаткової, а іноді й спеціальної підтримки в навчанні дітей з особливими потребами, яка допоможе їм брати повноцінну участь у заняттях і реалізовувати свій потенціал, є можливим завдяки адаптації й модифікації навчальних матеріалів. Підкреслено необхідність розвитку вмінь учителів адаптувати й модифікувати навчальні матеріали відповідно до особливих освітніх потреб даної категорії школярів. Окреслено зміст таких умінь. Определено, что предоставление дополнительной, а иногда и специальной поддержки в обучении детей с особыми потребностями, чтобы помочь им полноценно участвовать в занятиях и реализовать свой потенциал возможно благодаря адаптации и модификации учебных материалов. Также подчеркивается необходимость развития навыков учителей адаптироваться, модифицировать учебные материалы в соответствии с особыми образовательными потребностями этой категории школьников. Изложено содержание таких навыков. It is determined that the provision of additional and sometimes special support in educating children with special needs to help them participate fully in classes and realize their potential is possible through adaptation and modification training materials. The need to develop teachers' skills to adapt is also emphasized modify teaching materials according to the special educational needs of this category schoolchildren. The content of such skills is outlined.
Опис
Ключові слова
уміння вчителів, адаптація, модифікація, диференціація, трансформація, пристосування, навчальні матеріали, діти з особливими освітніми потребами, умение учителей, адаптация, модификация, дифференциация, трансформация, приспособления, учебные материалы, дети с особыми образовательными потребностями, teachers’ skills, adaptation, modification, differentiation, transformation, accommodation, didactic materials, children with special educational needs
Цитування
Казачінер О. С. Розвиток умінь учителів адаптувати й модифікувати навчальні матеріали відповідно до особливих освітніх потреб школярів / О. С. Казачінер // Вісник Черкаського університету. Сер. : Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т імені Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2016. – № 9. – С. 93–98.