Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Друге видання першого випуску покажчика серії «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди», доповнене і перероблене, присвячено Прокопенку Івану Федоровичу, доктору педагогічних наук, професору, академіку Національної академії педагогічних наук України, ректору Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1980 по 2020 рік, а на теперішній час раднику ректора ХНПУ імені Г. С. Сковороди. he second edition of the first issue of the index of the series "Scientists of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University", supplemented and revised, dedicated to Ivan Fedorovych Prokopenko, Doctor of Pedagogical Sciences, professor, academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 1980 to 2020, and currently advisor to the rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., біографія, науково-педагогічна діяльність, наукові праці, громадська діяльність, біобібліографічний покажчик, Prokopenko I. F., biography, scientific and pedagogical activity, scientific works, social activities, biobibliographic index
Цитування
Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України: до 85-річчя від дня народження : біобібліографія: 1968–2021 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. Т. І. Неудачина]. – 2-ге вид., допов. та переробл. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 93 с. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 1).