Логопедичне дистанційне обстеження дітей п’яти-шестирічного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті представлена проблема проведення логопедичного обстеження в онлайн режимі. Реалії нашого часу з кожним днем все більше вимагають проведення логокорекційної роботи у дистанційній формі. Діти з мовленнєвими порушеннями мають необхідність отримувати логопедичну допомогу, але у воєнний час для українців проведення традиційних занять вимагає великих зусиль. Логопедичне дистанційне обстеження, корекційні заняття в онлайн режимі дають змогу перебувати учасникам будь-де та мати змогу корегувати фонетико-фонематичні мовленнєві порушення у безпечному місці. The article presents the problem of conducting speech therapy examination in online mode. The realities of our time every day more and more and more require speech correction work in a remote form. Children with speech disorders have the need to receive speech therapy, but in wartime, traditional classes for Ukrainians require a lot of efforts for Ukrainians. Speech therapy remote examination, correctional classes in online mode allow participants to be anywhere and be able to correct phonetic-phonemic speech disorders in a safe place.
Опис
Ключові слова
логопедія, дистанційне обстеження, діти дошкільного віку, мовленнєві порушення, speech therapy, remote examination, preschool children, speech disorders
Цитування
Журавель А. А. Логопедичне дистанційне обстеження дітей п’яти-шестирічного віку / А. А. Журавель // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 55–58.