ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОГРАФІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Інфографіка є одним із ефективних способів подання інформації, зручним та цілком зрозумілим для сучасних школярів. Визначено переваги використання інфографіки у навчальному процесі. Здійснено анкетування учителів щодо використання інфографіки у навчанні, проаналізовано результати дослідження. Infographic is one of the effective ways of presenting information, convenient and completely understandable for modern students. There are determined advantages of using infographics in the educational process. A survey of teachers was conducted regarding the use of infographics in education. There were analyzed the results of the research.
Опис
Ключові слова
анкетування, інфографіка, дослідження, навчальний процес, visual image, infographic, research, questionnaire
Цитування
Гребешкова А. Г. Практичний досвід використання навчальної інфографіки / А. Г. Гребешкова, Н. В. Олефіренко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 214–216.