ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ В ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ТРЕТЬОГО РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено ігри як засіб розвитку словникового запасу дітей із загальним недорозвитком мовлення третього рівня. Гра допомагає дитині формувати словниковий запас у невимушеній ситуації і це дає вирішити низку важливих завдань. Розвиток лексичної системи мовлення в дітей із загальним недорозвиненням мовлення має особливий специфічний характер. Робота над словом має бути спрямована на кількісне збільшення лексичних одиниць, на якісне збагачення словника та проводитись у грі, адже для дитини вона є провідною діяльністю. Усе це сприятиме засвоєнню дітьми лексичного матеріалу. The publication investigates games as a means of developing the vocabulary of children with generalised underdevelopment of speech of the third level. The game helps the child to form vocabulary in a relaxed situation and this helps to solve a number of important tasks. The development of the lexical system of speech in children with generalised underdevelopment of speech has a special specific character. Work on the word should be aimed at quantitative increase of lexical units, qualitative enrichment of the vocabulary and be conducted in a game, as it is the leading activity for a child. All of this will help children learn vocabulary.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, гра, лексика, speech development, game, vocabulary
Цитування
Логвінова Ю. С. Ігри як засіб розвитку словникового запасу в дітей із загальним недорозвитком мовлення третього рівня / Ю. С. Логвінова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 505–507.