Перспективи розвитку та негативні наслідки чорної металургії в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Металургія є однією зі стратегічних сфер діяльності промисловості України, яка створює сировинну базу для таких галузей економіки як машинобудування, транспортна та будівельна галузі. Стаття присвячена аналізу тенденцій та перспектив розвитку металургійних підприємств України. На основі аналізу статистичних даних визначено конкурентні позиції українського металургійного бізнесу у глобальному просторі. Представлено результати оцінювання економічних показників діяльності вітчизняних металургійних підприємств в аспекті промислового розвитку України. Визначено причини спадних тенденцій розвитку металургійної галузі та сформовано перспективні напрямки діяльності. Metallurgy is one of the strategic spheres of industrial activity of Ukraine, which creates a raw material base for such sectors of the economy as mechanical engineering, transport and construction industries. The article is devoted to analysis of trends and prospects for the development of metallurgical enterprises of Ukraine. Based on the analysis of statistical data, competitive ones are determined positions of the Ukrainian metallurgical business in the global space. The results of the evaluation of economic performance indicators are presented domestic metallurgical enterprises in the aspect of industrial development of Ukraine. The reasons for the downward trends in the development of the metallurgical industry have been determined branches and promising areas of activity were formed.
Опис
Ключові слова
металургійна промисловість, економічні показники, діяльності підприємств, розвиток підприємств, потенціал металургійного підприємства, проблеми розвитку металургії, студентські роботи, metallurgical industry, economic indicators, enterprise activities, enterprise development, metallurgical potential enterprises, problems of metallurgy development, student works
Цитування
Павленко О. Перспективи розвитку та негативні наслідки чорної металургії в Україні / О. Павленко // Географія та туризм : матеріали V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. П. І. Лоцмана]. – Харків, 2022. – С. 100–111.