«Гімназист і Біла Ворона» А. Кокотюхи як дитячий детектив

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дитячий детектив «Гімназист і Біла Ворона» А. Кокотюхи. Зазначено, що твори будуються за канонами класичного детективу – ядром оповідання є таємниця або інтелектуальна загадка. Книжки об’єднуються в серії, їх вирізняє локалізація подій, однотипність сюжетів, конфліктів, образів героїв і буденність обставин. За справу правосуддя беруться підлітки, які зберігають свою стереотипну поведінку, інтереси та життєві історії. Найголовніші функції детективної історії – не тільки виховна, а й ідея перемоги добра над злом та роздуми щодо цього, власне дослідження людських стосунків. The publication examines the children's detective story "The High School Student and the White Crow" by A. Kokotyukha. It is noted that the works are built according to the canons of a classic detective story - the core of the story is a secret or an intellectual riddle. The books are united in a series, they are distinguished by the localization of events, the same type of plots, conflicts, images of heroes and the mundaneness of circumstances. Teenagers who retain their stereotyped behavior, interests and life stories take up the cause of justice. The most important functions of a detective story are not only educational, but also the idea of the victory of good over evil and reflection on this, the actual study of human relationships.
Опис
Ключові слова
Кокотю́ха А. А., українська юнацька література, детективи, підліткова література, A. Kokotiúkha, Ukrainian youth literature, detective stories, adventure literature
Цитування
Радченко Я. «Гімназист і Біла Ворона» А. Кокотюхи як дитячий детектив / Я. Радченко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 67–69.