ОНЛАЙН-ДОЗВІЛЛЯ ЯК ЗАСІБ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито актуальну проблему дистанційного навчання в умовах пандемії. Акцентовано увагу на деяких питаннях організації дистанційного онлайн-дозвілля. Авторами, зокрема, наголошено на інтернет-технологіях, освітніх платформах організації дозвіллєвої діяльності з метою розвитку музично-естетичних смаків тощо. Theses raise the topical issue of distance learning in the languages of the pandemic. Emphasis is placed on some issues of remote online leisure. In particular, the authors emphasize Internet technologies, educational platforms for organizing leisure activities in order to develop musical and aesthetic tastes, etc.
Опис
Ключові слова
онлайн-дозвілля, музично-естетичне виховання, інтернет-технології, online leisure, music and aesthetic education, internet technologies
Цитування
Денисенко А. О. Онлайн-дозвілля як засіб музично-естетичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін / А. О. Денисенко, Ціхуей Ван // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 173–176.