ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
У публікації розглянуто цифрову компетентність здобувача вищої освіти. Цифровізацією пронизані абсолютно всі сфери життя, оскільки технології трансформувалися та вплинули на існування кожної людини і це є реальністю. Зазачено, що заклади вищої освіти покликані модернізувати та трансформувати освітній процес у якісне русло для забезпечення цифровізації навчання, стимулювання та розвитку цифрової компетентності всіх суб’єктів, зокрема здобувачів вищої освіти. The publication discusses the digital competence of higher education students. Digitalization absolutely all areas of life are permeated by digitalization, as technology has transformed and and have affected the existence of every person and this is a reality. It is noted that higher education institutions higher education institutions are called upon to modernize and transform the educational process into a a qualitative direction to ensure the digitalization of learning, stimulation and the development of digital competence of all subjects, including higher education students. education.
Опис
Ключові слова
цифрова компетентність, змішане навчання, вища освіта, digital competence, blended learning, higher education
Цитування
Собченко Т. М. Цифрова компетентність як ключова компетентність здобувача вищої освіти / Т. М. Собченко // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : зб. тез. доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; [під ред. І. М. Трубавіної та ін.]. – Харків, 2021. – С. 301–303.