Особливості сучасних економічних спеціальностей в контексті проблеми професійної орієнтації старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються особливості сучасних економічних спеціальностей в контексті проблем здійснення роботи з профорієнтації старшокласників. В статье рассматриваются особенности современных экономических специальностей в контексте проблем осуществления работы по профориентации старшеклассников. The article discusses the features of modern economic specialties in the context of the problems of the implementation of the career guidance of high school students.
Опис
Ключові слова
економічні спеціальності, старшокласники, професійна орієнтація випускників, экономические специальности, старшеклассники, профессиональная ориентация выпускников, economic specialties, high school students, vocational guidance of graduates
Цитування
Алієв Х. М. Особливості сучасних економічних спеціальностей в контексті проблеми професійної орієнтації старшокласників / Х. М. Алієв // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 14. – С. 5–10.