Опорні конспекти до лекцій з навчальної дисципліни «Зоологія хребетних»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Анотація
У посібнику представлені опорні конспекти з навчальної дисципліни «зоологія хребетних», що містять інформацію у вигляді графічних символів, ключових слів, схем, таблиць та в кінці посібника представлений глосарій, який включає спеціальні терміни згадані в посібнику. Посібник може бути використаний студентами при підготовці до лекцій та при подальшій роботі після прослуховування лекцій, в тому числі підготовці до іспиту студентами спеціальності 091 Біологія та біохімія та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). The manual presents reference notes from the academic discipline "Zoology vertebrates", containing information in the form of graphic symbols, keywords, diagrams,tables and at the end of the manual there is a glossary, which includes special terms mentioned in the manual. The manual can be used by students in preparation for lectures and at further work after listening to lectures, including preparation for the exam by students of the specialty 091 Biology and Biochemistry and 014.05 Secondary Education (Biology and human health).
Опис
Ключові слова
зоологія, хребетні, лекції, глосарій, студенти, zoology, vertebrates, lectures, glossary, students
Цитування
Харченко Л. П. Опорні конспекти до лекцій з навчальної дисципліни «Зоологія хребетних» / Л. П. Харченко, І. О. Ликова, А. А. Коваль ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2023. – 63 с. : табл.