Напрями роботи соціального педагога закладу загальної середньої освіти з профілактики комп᾽ютерної адикції підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі теоретичного аналізу проблеми роботи соціального педагога з профілактики комп᾽ютерної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти було визначено її суть та зміст, а також відібрано соціально-педагогічні методи та форми, що покладено в основу розробки технології його роботи. Based on the theoretical analysis of the problem of social work teacher on the prevention of computer addiction among adolescents in institutions general secondary education, its essence and content were determined, as well as selected socio-pedagogical methods and forms, which are laid as a basis development of the technology of its work.
Опис
Ключові слова
соціальний педагог, підлітки, комп᾽ютерна залежність, профілактика комп᾽ютерної залежності, студентські роботи, social pedagogue, teenagers, computer addiction, prevention of computer addiction, student work
Цитування
Пихова П. Б. Напрями роботи соціального педагога закладу загальної середньої освіти з профілактики комп'ютерної адикції підлітків / П. Б. Пихова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 148–150.