Сковорода, Шевченко, фемінізм…

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Майдан
Анотація
До нової книги професора Леоніда Ушкалова ввійшло півтора десятка статей, написаних упродовж 2010–2013 років. У них розглядається низка історико-літературних, філософських, богословських та культурологічних питань, пов’язаних передовсім із творчістю Григорія Сковороди (1722–1794) й Тараса Шевченка (1814–1861). Крім того, автор аналізує проблематику українського фемінізму ХІХ століття, розглядає окремі явища української літератури часів реформації, бароко й 1920-х років.Professor Leonid Ushkalov's new book includes a dozen and a half articles written in 2010–2013. They deal with a number of historical, literary, philosophical, theological and cultural issues related primarily to the works of Hryhorii Skovoroda (1722–1794) and Taras Shevchenko (1814–1861). In addition, the author analyses the problems of Ukrainian feminism in the nineteenth century, examines certain phenomena of Ukrainian literature of the Reformation, Baroque, and 1920s.
Опис
Ключові слова
Г. Сковорода, Т. Шевченко, українська література, творча спадщина, фемінізм, українська культура, H. Skovoroda, T. Shevchenko, Ukrainian literature, creative heritage, feminism, Ukrainian culture
Цитування
Ушкалов Л. В. Сковорода, Шевченко, фемінізм… : статті 2010–2013 років / Л. В. Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 311 с.