Удосконалення комунікаційної діяльності керівника закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі уточнено суть понять «комунікація», «комунікаційна діяльність»; визначено засоби вдосконалення комунікаційної діяльності керівника закладу освіти. За результатами діагностики розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення управлінської діяльності за визначеним аспектом і проведено її експертну оцінку. The work clarified the essence of the concepts «communication» and «communication activity», defined the means of improving the communication activity of the head of the educational institution. Based on the results of the diagnosis, a comprehensive and targeted program for improving management activity according to a specific aspect was developed and its expert assessment was carried out.
Опис
Ключові слова
комунікація, комунікаційна діяльність, комунікативна компетентність, управління, заклад освіти, комплексно-цільова програма, communication, communication activity, communicative competence, management, educational institution, complex-purpose program
Цитування
Тхор В. В. Удосконалення комунікаційної діяльності керівника закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / В. В. Тхор ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 69 с. : табл. + дод.
Колекції