Типологічна спорідненість художніх систем В. Стефаника та Е. Гемінґвея

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено аспекти, що формують художні системи та їх дотичність у творчості письменників В. Стефаник ата Е. Гемінгвея. Розкрито типологічну спорідненість художніх систем В. Стефаника та Е. Гемінгвея. In the qualifying work, aspects that form artistic systems and their relevance in the works of writers V. Stefanyk and E. Hemingway are investigated. The typological affinity of the artistic systems of V. Stefanyk and E. Hemingway is revealed.
Опис
Ключові слова
Стефаник В. С., Гемінгвей Е. (Хемінгуей Е.), українська література, амеріканська література, художні системи, Stefanyk V. S., Hemingway E., Ukrainian literature, American literature, artistic systems
Цитування
Дубограй Д. І. Типологічна спорідненість художніх систем В. Стефаника та Е. Гемінґвея : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література) / Д. І. Дубограй ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2022. – 67 с.
Колекції