ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 10 КЛАСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто засоби візуалізації навчального матеріалу, які можуть бути використані на уроках математики при вивченні теми «Тригонометричні функції». Представлено рекомендації щодо використання засобів ІКТ для підвищення наочності, спрощення сприйняття теоретичного матеріалу. The article considers usage of visualization tools, to increase clarity, simplify the perception of theoretical material in mathematics lessons, when studying the topic «Trigonometric functions».There are presented some Examples of partial implementation using ICT tools.
Опис
Ключові слова
тригонометричні функції, засоби візуалізації, ІКТ, алгебра, trigonometric functions, visualization tools, ICT, algebra
Цитування
Простакова Ю. С. Використання засобів ІКТ для підвищення наочності при вивченні тригонометричних функцій в курсі математики 10 класу / Ю. С. Простакова, Д. К. Добрик // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 90–93.