ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ

dc.contributor.authorКоптєва, Т. С.
dc.date.accessioned2023-11-02T11:51:57Z
dc.date.available2023-11-02T11:51:57Z
dc.date.issued2018-10-03
dc.description.abstractУ статті досліджено термінологічний апарат гірничопромислових ландшафтів. Стрімкий розвиток гірничодобувної промисловості у Криворізькому залізорудному басейні, призвів до формування потужної зони техногенезу, яка сьогодні характеризується високим ступенем ураженості ландшафтного середовища. Проаналізовано публікації присвячених вивченням термінів і понять: «висотна та вертикальна диференціація, антропогенний, промисловий, гірничопромисловий, гірськопромисловий, техногенний ландшафти, техномаса» і зазначено, що зараз в антропогенній географії існує значна кількість понять і термінів, які трактуються неоднозначно. Поняття як антропогенний, промисловий, гірничопромисловий, техногенний ландшафти є сталими у термінологічному застосуванні антропогенного ландшафтознавства і не можуть бути замінними іншими термінами, які зовсім не відповідають змісту значення даних понять. The article examines the terminological apparatus of mining landscapes. Rapid development of the mining industry in Kryvorizky iron ore basin, led to the formation of a powerful zone of technogenesis, which today is characterized by a high degree of damage to the landscape environment. The publications devoted to the study of terms and concepts: "altitude and vertical differentiation, anthropogenic, industrial, mining, mining, technogenic landscapes, technomass" were analyzed and it was noted that now in anthropogenic geography there is a significant number of concepts and terms that are interpreted ambiguously. Concepts such as anthropogenic, industrial, mining, technogenic landscapes are permanent in the terminological application of anthropogenic landscape science and cannot be replaced by other terms that do not correspond to the meaning of these concepts at all.
dc.identifier.citationКоптєва Т. С. Термінологічний апарат у процесі дослідження гірничопромислових ландшафтів / Т. С. Коптєва // Антропогенні мікроосередки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах», Вінниця, 3–5 жовт. 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 57–63.
dc.identifier.isbn978-966-924-792-6
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12874
dc.language.isouk
dc.publisherВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ТОВ «ТВОРИ»
dc.subjectантропогенний ландшафт
dc.subjectгірничопромислові ландшафти
dc.subjectландшафтно-технічна система
dc.subjectтехногенні ландшафти
dc.subjectтерміни
dc.subjectКриворіжжя
dc.subjectanthropogenic landscape
dc.subjectmining landscapes
dc.subjectlandscape-technical system
dc.subjecttechnogenic landscapes
dc.subjectterms
dc.subjectKryvorizhzhia
dc.titleТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ
dc.title.alternativeTERMINOLOGICAL APPARATUS IN THE RESEARCH PROCESS MINING LANDSCAPES
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Коптєва Т. С. Термінологічний апарат.pdf
Розмір:
1.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: