Розвиток активного мовленнєвого словникового запасу дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня

dc.contributor.authorЛола, Л. А.
dc.date.accessioned2024-03-08T11:36:38Z
dc.date.available2024-03-08T11:36:38Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractВипускна кваліфікаційна робота присвячена питанням розвитку словника дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. На підставі аналізу наукових джерел схарактеризовано зміст та особливості організації логопедичної допомоги дітям цієї категорії, визначено завдання та оптимальні методи педагогічного впливу. Зроблено акцент на використанні методів провідної діяльності у логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня. The graduation qualification work is dedicated to the issues of vocabulary development in children of middle preschool age with level II general speech underdevelopment. Based on the analysis of scientific sources, the features of organizing speech therapy assistance for children in this category are characterized, and the tasks and optimal methods of pedagogical influence are determined. Emphasis is made on the use of leading activity methods in speech therapy work with preschool children with level II general speech underdevelopment.
dc.identifier.citationЛола Л. А. Розвиток активного мовленнєвого словникового запасу дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Л. А. Лола ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 63 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14310
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectзагальне недорозвинення мовлення
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectактивний словниковий запас
dc.subjectлексика
dc.subjectgeneral speech underdevelopment
dc.subjectpreschool children
dc.subjectactive vocabulary
dc.subjectlexicon
dc.titleРозвиток активного мовленнєвого словникового запасу дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня
dc.title.alternativeDevelopment of an аctive speech vocabulary in preschool children with level II general speech underdevelopment
dc.typeOther
Файли
Колекції