СУТНІСНО-ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМПАТІЙНО-ПАРТИСИПАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено основні фактори, які актуалізують проблему емпатійно-партисипативної підготовки майбутнього вчителя; розкрито суть означеної підготовки (метою якої є формування професійних компетенцій, що базуються на співпраці, співтворчості та педагогічній емпатії) та надано змістове наповнення її методологічного, теоретичного та практичного компонентів. The article identifies the main factors that actualize the problem of empathic-participatory training of future teachers; the essence of the mentioned training (the purpose of which is the formation of professional competencies based on cooperation, co-creation and pedagogical empathy) is revealed and the content of its methodological, theoretical and practical components is provided.
Опис
Ключові слова
майбутній вчитель, педагогічна емпатія, партиспативність, емпатійно-партисипативна підготовка, змістове наповнення, future teacher, pedagogical empathy, participatory, empathic-participatory training, content
Цитування
Попова О. В. Сутнісно-змістова характеристика емпатійно-партисипативної підготовки майбутнього вчителя / О. В. Попова В. П. Жуков // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 418–421.