Юлія Василівна Холодняк

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розповідається про невеликий відтинок життя випускниці Харківського педагогічного інституту Юлії Василівни Холодняк. На прикладі її біографії показано, що люди, перш за все викладачі, у радянський період життя змушені були приховували свої справжні політичні, ідеологічні погляди і як пізніше, під час гітлерівської окупації вони змогли продемонструвати своє дійсне ставлення до радянської влади та здійснюваних нею заходів. The article tells about a small part of the life of a graduate of the Kharkiv Pedagogical Institute Yulia Vasylivna Kholodnyak. Using the example of her biography, it is shown that people, first of all teachers, during the Soviet period of life were forced to hide their true political and ideological views and how later, during the Hitler occupation, they were able to demonstrate their true attitude towards the Soviet government and its measures.
Опис
Ключові слова
біографія, окупаційний режим, проукраїнська позиція, реабілітація, репресії, учитель, biography, occupation regime, pro-Ukrainian position, rehabilitation, repression, teacher
Цитування
Дьякова О. В. Юлія Василівна Холодняк / О. В. Дьякова // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали наук. конф., присвяч. 95-й річниці з дня народж. д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 69–76.