Актуальні питання природничої науки та освіти

dc.date.accessioned2018-04-19T08:57:31Z
dc.date.available2018-04-19T08:57:31Z
dc.date.issued2017-06-08
dc.description.abstractУ збірнику розміщено статті студентів природничого факультету очної і заочної форм навчання, слухачів ІПО, у яких відображено результати наукових пошуків з різних питань анатомії та фізіології людини, ботаніки, сільськогосподарської біології, зоології, екології, біоетики, здоров’я людини, корекційної освіти, хімії, методик вивчення природничих дисциплін у школі. Збірник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, учителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В сборнике размещены статьи студентов естественного факультета очной и заочной форм обучения, слушателей ИПО, в которых отражены результаты научных изысканий по различным вопросам анатомии и физиологии человека, ботаники, сельскохозяйственной биологии, зоологии, экологии, биоэтики, здоровье человека, коррекционного образования, химии , методик изучения естественных дисциплин в школе. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, учителей и учеников общеобразовательных учебных заведений. The collection contains articles by students of the natural faculty of full-time and part-time forms of study, students of IPO, which reflects the results of scientific research on various issues of human anatomy and physiology, botany, agricultural biology, zoology, ecology, bioethics, human health, correctional education, chemistry, techniques studying of natural disciplines in school. The collection is intended for students, post-graduate students, teachers, teachers and students of general educational institutions.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationАктуальні питання природничої науки та освіти : матеріали I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студентів, магістрів, Харків, 20 квіт. 2017 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.– Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – 89 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1369
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В.uk_UA.UTF-8
dc.subjectприродничий факультетuk_UA.UTF-8
dc.subjectзбірник наукових працьuk_UA.UTF-8
dc.subjectматеріали конференціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectестественный факультетuk_UA.UTF-8
dc.subjectсборник научных трудовuk_UA.UTF-8
dc.subjectматериалы конференцииuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectnatural facultyuk_UA.UTF-8
dc.subjectcollection of scientific papersuk_UA.UTF-8
dc.subjectconference materialsuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleАктуальні питання природничої науки та освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАктуальные вопросы естественной науки и образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTopical issues of science and educationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Актуальні питання природничої науки та освіти .pdf
Розмір:
970.53 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: