СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПОЗАШКІЛЬНХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах окреслюються сучасні перспективи розвитку хореографії в позашкільних закладах освіти; розглядаються основні методи навчання хореографії; виділяються методичні прийоми при засвоєнні танцювального матеріалу за рівнями підготовки. The modern prospects for the development of choreography in extracurricular educational institutions have been outlined in the article. The main methods of teaching choreography have been revealed. The methodical techniques in mastering dance material by training levels have been distinguished.
Опис
Ключові слова
методика викладання, хореографія, позашкільна освіта, методи навчання хореографії, methodics of teaching, choreography, extracurricular education, methods of teaching choreography
Цитування
Зозуля К. В. Сучасні методи навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах освіти / К. В. Зозуля // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 27–30.