МОЖЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО УРОКУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови через використання різноманітних онлайн платформ. Під час дистанційного уроку із застосуванням сучасних технологій, а також враховуючи усі психологічні та інтелектуальні особливості учнів, можна значно підвищити мотивацію учнів до вивчення іноземної мови. The publication explores how to increase students' motivation to learn a foreign language through the use of various online platforms. During a remote lesson with the use of modern technologies, as well as taking into account all the psychological and intellectual characteristics of students, can significantly increase students' motivation to learn a foreign language.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, вивчення китайської мови, мотивація, distance learning, learning Chinese, motivation
Цитування
Лапа А. М. Можливості дистанційного уроку для підвищення мотивації учнів при вивченні китайської мови / А. М. Лапа // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 126–129.