ГРОМАДСЬКА ДУМКА ТА АНТИВОЄННІ РУХИ У США ПІД ВПЛИВОМ ВІЙНИ У В’ЄТНАМІ (1964 ‒ 1975 РР.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано антивоєнні рухи у США під впливом війни у В’єтнамі. Зазначено, що антивоєнний рух другої половини 1960-х ‒ початку 1970-х рр. показав силу і можливості масового протесту проти американської стратегії «гнучкого реагування», ведення «локальних війн», привернув увагу громадян США і світової спільноти до прихованих справжніх мотивів цієї політики. Війна у В’єтнамі (1964-1975 рр.) стала однією з найдраматичніших сторінок історії США ХХ ст., відчутним потрясінням для всієї американської нації, торкнулася кожного окремо і визначила долі цілого покоління шістдесятників, хіппі, бейбібумерів («baby-boomers»). ЗМІ зіграли одну з ключових ролей у формуванні громадської думки щодо війни у В’єтнамі. Піднесення масового руху за мир, проти продовження війни у В’єтнамі стало одним із серйозних факторів, що змусили Вашингтон піти на мирні переговори (27 січня 1973 р. було підписано Паризьку мирну угоду), а потім і на повне виведення своїх військ з Індокитаю. The publication analyzes anti-war movements in the USA under the influence of the Vietnam War. It is noted that the anti-war movement of the second half of the 1960s - early 1970s showed the power and possibilities of mass protest against the American strategy of "flexible response", waging "local wars", drew the attention of the citizens of the United States and the world community to the hidden true motives of this policy . The war in Vietnam (1964-1975) became one of the most dramatic pages in the history of the USA in the 20th century. a tangible upheaval for the entire American nation, affected everyone individually and determined the fate of an entire generation of sixties, hippies, and baby boomers. The media played one of the key roles in shaping public opinion about the Vietnam War. The rise of the mass movement for peace, against the continuation of the war in Vietnam became one of the serious factors that forced Washington to go to peace negotiations (the Paris Peace Agreement was signed on January 27, 1973), and then to the complete withdrawal of its troops from Indochina.
Опис
Ключові слова
антивоєнний рух, антивоєнна боротьба, історія США, історія В’єтнаму, anti-war movement, anti-war struggle, US history, Vietnam history
Цитування
Кіндратішин К. І. Громадська думка та антивоєнні рухи у США під впливом війни у В’єтнамі (1964‒1975 рр.) / К. І. Кіндратішин, Л. М. Ямпольська // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 86–91.