Методичні рекомендації до практичних занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії»

dc.contributor.authorХаліман, О. В.
dc.date.accessioned2023-06-27T08:42:17Z
dc.date.available2023-06-27T08:42:17Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетодичні рекомендації з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії» містять тематичний план навчальної дисципліни, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи та пояснення до їх виконання, завдання для самоперевірки, орієнтовний перелік питань для семестрового контролю та списки рекомендованої літератури до кожної теми. Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії» та вимог професійної підготовки фахівця другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 035.01 Філологія (Українська мова і література). The methodological recommendations for the discipline "Ukrainian Literary Language in Diachrony" contain a thematic plan of the discipline, plans of practical classes, tasks for independent work and explanations for their implementation, tasks for self-checking, an indicative list of questions for semester control and lists of recommended literature for each topic. The methodological recommendations are developed in accordance with the curriculum of the discipline "Ukrainian Literary Language in Diachrony" and the requirements of professional training of a specialist of the second (master's) level of higher education in the speciality 035.01 Philology (Ukrainian Language and Literature).
dc.identifier.citationХаліман О. В. Методичні рекомендації до практичних занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії» [Електронне видання] / О. В. Халіман ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 72 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11686
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectукраїнська літературна мова
dc.subjectдіахронія
dc.subjectметодичні рекомендації
dc.subjectсамостійна робота
dc.subjectсеместровий контроль
dc.subjectрекомендована література
dc.subjectUkrainian literary language
dc.subjectdiachrony
dc.subjectmethodological recommendations
dc.subjectindependent work
dc.subjectsemester control
dc.subjectrecommended reading
dc.titleМетодичні рекомендації до практичних занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Українська літературна мова в діахронії»
dc.title.alternativeMethodical recommendations for practical classes and tasks for independent work in the discipline "Ukrainian Literary Language in Diachrony"
dc.typeLearning Object
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
035 Укр літ мова в діахронії Методичні рекомендації.pdf
Розмір:
779.49 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: