РОМАН ГЕРБЕРТА ВЕЛЛСА «МАШИНА ЧАСУ» ЯК СОЦІАЛЬНА АНТИУТОПІЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто соціальну антиутопію Герберта Веллса «Машина часу». Змальована в цьому романі картина майбутнього людства жахає. Структура роману-попередження дозволяє Веллсу, допускаючи можливість негативного варіанта розвитку подій у майбутньому, все ж таки не абсолютизувати свої висновки і не лякати читача невідворотністю долі землян, він стимулює людей шукати позитивну перспективу соціального розвитку. Зазначено, що роман стимулює до роздумів про соціальні проблеми не стільки майбутнього, скільки сучасності, змушує звернутись до осмислення тих негативних тенденцій, що формуються в людському суспільстві вже сьогодні. The article examines the social dystopia of Herbert Wells "The Time Machine". The picture of the future of humanity depicted in this novel is horrifying. The structure of the cautionary novel allows Wells, allowing for the possibility of a negative version of events in the future, yet not to absolutize his conclusions and not to frighten the reader with the inevitability of the fate of earthlings, he encourages people to look for a positive perspective of social development. It is noted that the novel stimulates thinking about social problems not so much of the future as of the present, forces us to consider those negative trends that are forming in human society today.
Опис
Ключові слова
соціальна антиутопія, Веллс Г., англійська література, студентські роботи, social dystopia, H. Wells, English literature, student works
Цитування
Глущенко М. В. Роман Герберта Веллса «Машина часу» як соціальна антиутопія / М. В. Глущенко // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 51–53.