Розвиток психологічної готовності педагогів до навчання дітей з особливими потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У статті проблема формування психологічної готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами розглядається як найголовніша умова успішності запровадження інклюзивного процесу в освіті. Проаналізовано сутність поняття психологічна готовність вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, визначено її складові та деякі умови її розвитку. The article considers the problem of forming the psychological readiness of teachers to work with children with special educational needs as the most important condition for the success of implementing an inclusive process in education. The essence of the concept of psychological readiness of teachers to work with children with special educational needs is analyzed, its components and some conditions for its development and determined.
Опис
Ключові слова
діти з освітніми потребами, інклюзія, психологічна готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, children with educational needs, inclusion, psychological readiness of teachers to work with children with special educational needs
Цитування
Дорожко І. І. Розвиток психологічної готовності педагогів до навчання дітей з особливими потребами / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Multidisciplinary academic notes. Science research and practice : аbstracts of ХV International Scientific and Practical Conference, [Madrid], 19–22 April 2022. – Madrid, 2022. - Рp. 544–547.