АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorКуряча, С. В.
dc.date.accessioned2021-05-28T08:03:40Z
dc.date.available2021-05-28T08:03:40Z
dc.date.issued2020-11-20
dc.description.abstractУ статті розглянуто аналіз закордонного та вітчизняного досвіду профілактики булінгу. Серед основних стратегій у профілактичній роботі пропонуються такі ідеї: активне залучення до профілактичної роботи сім᾽ї, найближчого оточення підлітків; ефективне читання та обговорення в класі оповідань чи історій про ті чи інші факти насилля; опис учнями в невеликих творах того, що, на їхню думку, відчувають жертви насилля; організацію рольових ігор, у яких відтворюють поведінку булера та жертви; обговорення проблематики насильства на класних зборах тощо. В статье рассмотрен анализ зарубежного и отечественного опыта профилактики буллинга. Среди основных стратегий в профилактической работе предлагаются следующие идеи: активное привлечение к профилактической работе семьи, ближайшего окружения подростков; эффективное чтение и обсуждение в классе рассказов или историй о тех или иных фактах насилия; описание учениками в небольших произведениях того, что, по их мнению, испытывают жертвы насилия; организацию ролевых игр, в которых воспроизводят поведение булера и жертвы; обсуждение проблематики насилия на классных собраниях и тому подобное. The article considers the analysis of foreign and domestic experience of bullying prevention. Among the main strategies in prevention work are the following ideas: active involvement in the prevention work of the family, the immediate environment of adolescents; effective reading and discussion in class of stories or stories about certain facts of violence; description by students in small works of what they think victims of violence feel; organization of role-playing games in which the behavior of the bully and the victim is reproduced; discussion of violence at class meetings, etc.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКуряча С. В. Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду профілактики булінгу серед підлітків у закладах загальної середньої освіти / С. В. Куряча // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 115.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5171
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсередня освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофілактика булінгуuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсреднее образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофилактика буллингаuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectsecondary educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprevention of bullyinguk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's workuk_UA.UTF-8
dc.titleАНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeANALYSIS OF DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF PREVENTION OF BULLYING AMONG ADOLESCENTS IN GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONSuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Куряча С.В. АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАКОРДОННОГО.pdf
Розмір:
571.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: