Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах у закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу наукової літератури в статті визначено поняття «професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах у закладах загальної середньої освіти», виокремлено її особливості. Виокремлено та схарактеризовано структурні компоненти професійної підготовки у визначеному напрямі в умовах закладу загальної середньої освіти. Based on the analysis of scientific literature, the article defines the concept of «professional training of future social pedagogues for the formation of safe behavior of adolescents in social networks in general secondary education institutions», and its features are highlighted. The structural components of professional training in a certain direction in the conditions of a general secondary education institution have been identified and characterized.
Опис
Ключові слова
соціальна мережа, формування безпечної поведінки в соціальних мережах, підліток, професійна підготовка, заклад загальної середньої освіти, social network, formation of safe behavior in social networks, teenager, professional training, institution of general secondary education
Цитування
Новицька А. О. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування безпечної поведінки підлітків у соціальних мережах у закладах загальної середньої освіти / А. О. Новицька // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 21 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: М. П. Васильєва та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 131–137.