Державна підтримка підприємництва в аграрному секторі Національної економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НТУ ХПІ
Анотація
Державна підтримка підприємництва в аграрному секторі є важливою складовою державного регулювання та являє собою сукупність правових, фіскальних, фінансово-економічних та організаційних заходів стимулюючого впливу держави на розвиток підприємництва в аграрному виробництві. Государственная поддержка предпринимательства в аграрном секторе является важной составляющей государственного регулирования и представляет собой совокупность правовых, фискальных, финансово-экономических и организационных мероприятий стимулирующего воздействия государства на развитие предпринимательства в аграрном производстве. State support for entrepreneurship in the agricultural sector is an important component of state regulation and is a set of legal, fiscal, financial, economic and organizational measures to stimulate the state's influence on the development of entrepreneurship in agricultural production.
Опис
Ключові слова
державна підтримка, підприємництво, аграрний сектор, студентські роботи, государственная поддержка, предпринимательство, аграрный сектор, студенческие работы, state support, entrepreneurship, agrarian sector, student work
Цитування
Швидкий M. В. Державна підтримка підприємництва в аграрному секторі Національної економіки / М. В. Швидкий // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., Харків, 18–19 квіт. 2018 р. / Нац. тех. ун-т "Харків. політех. ін-т". – Харків : НТУ ХПІ, 2018. – С. 241–243.