General characteristics of audiovisual educational aids

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
This paper explores the classification and the effects of audiovisual aids in education. Audiovisual aids are tools that combine sound and image to facilitate learning. The author proposes two classifications of audiovisual aids: one based on their authenticity, and another based on their interactivity. The paper also examines the advantages and disadvantages of using audiovisual aids in different contexts and situations, and finds that audiovisual aids can enhance learning by reducing stress, increasing accessibility, promoting autonomy, providing clarity, and improving memorization. However, the paper also warns that audiovisual aids can create a semiotic gap what can lead to negative outcomes, such as apathy, low self-esteem, detachment from reality, and lack of dialogue, if the audiovisual aids are used incorrectly or inappropriately. The paper suggests some recommendations for choosing and using audiovisual aids effectively and ethically. Розглядається класифікація аудіовізуальних засобів навчання. Аудіовізуальні засоби — це засоби, які поєднують звук і зображення. Автор пропонує дві класифікації аудіовізуальних засобів. Перша класифікація розроблена на основі автентичності, за якою аудіовізуальні засоби поділяються на автентичні, дидактичні та адаптовані. Автентичні аудіовізуальні засоби не створюються з метою використання для освітньо-педагогічної діяльності, однак вони можуть бути використані з цією метою. Це можуть бути фільми, відео, мультфільми, телепередачі тощо. Дидактичні аудіовізуальні засоби — це такі аудіовізуальні засоби, що були спеціально розроблені для освітньо-педагогічної діяльності. Адаптовані аудіовізуальні засоби займають проміжну позицію: вони, як і автентичні, були розроблені не для освітньо-педагогічної діяльності, однак вони буди адаптовані до неї, наприклад, спрощені, скорочені, змінені. Друга класифікація ґрунтується на інтерактивності аудіовізуальних засобів. За цією класифікацією вони поділяються на інтерактивні (онлайн платформи, месенджери), неінтерактивні (фільм в кінотеатрі) та умовно інтерактивні (фільм, відео, які можна ставити на паузу, прискорювати тощо). У статті також досліджуються переваги та недоліки використання аудіовізуальних засобів у різних контекстах і ситуаціях. Наприклад, перевагами аудіовізуальних засобів є покращення навчання завдяки наочності, зменшенню стресу, підвищенню доступності, сприянню самостійній роботі та покращенню запам’ятовування. Серед недоліків аудіовізуальних засобів можна навести семіотичний розрив, який може призвести до негативних наслідків, таких як апатія, низька самооцінка, відірваність від реальності та небажання вести діалог, якщо аудіовізуальні засоби використовуються неналежним чином. У статті пропонуються деякі рекомендації щодо ефективного вибору та використання аудіовізуальних засобів.
Опис
Ключові слова
audiovisual, audio-visual, aids, pedagogy, classification, advantages, disadvantages, аудіовізуальний, засіб, педагогіка, навчання, класифікація, переваги, недоліки
Цитування
Margolin А. General characteristics of audiovisual educational aids / А. Margolin // New Collegium. – 2024. – No 1 (113). – Pp. 33–36.