Організація корекційної роботи з подолання недоліків лексико-граматичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня

dc.contributor.authorТурчина-Приходько, С. М.
dc.date.accessioned2024-03-06T10:30:23Z
dc.date.available2024-03-06T10:30:23Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ випускній кваліфікаційній роботі проведено аналіз сучасних методів і прийомів корекційно-розвиткової роботи з подолання недоліків лексико-граматичної будови мовлення старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня, наслідком якого є створення експериментальної програми формування лексико-граматичної будови мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. In the final qualification work, an analysis of modern methods and techniques of corrective and developmental work to overcome the shortcomings of the lexical-grammatical structure of speech of older preschoolers with a general underdevelopment of speech of the III level was carried out, the result of which is the creation of an experimental program for the formation of the lexical-grammatical structure of speech in older preschoolers with a general underdevelopment of level III speech.
dc.identifier.citationТурчина-Приходько С. М. Організація корекційної роботи з подолання недоліків лексико-граматичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / С. М. Турчина-Приходько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2023. – 61 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14272
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмовленнєва діяльність
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectлексико-граматична будова мовлення
dc.subjectзагальне недорозвинення мовлення
dc.subjectігрові методи і прийоми
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectspeech activity
dc.subjectspeech development
dc.subjectlexical-grammatical structure of speech
dc.subjectgeneral underdevelopment of speech
dc.subjectgame methods and techniques
dc.subjectchildren of preschool age
dc.titleОрганізація корекційної роботи з подолання недоліків лексико-граматичної будови мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня
dc.title.alternativeOrganization of corrective work to overcome deficiencies in the lexical-grammatical structure of speech of older preschool children with general underdevelopment of level III speech
dc.typeOther
Файли
Колекції